Xe du lịch

SANTAFE DẦU 2.2 2WD

SANTAFE DẦU 2.2 2WD

GIÁ: 1.130.000.000

HOTLINE
0905401233 -

SANTAFE DẦU 2.2 4WD

SANTAFE DẦU 2.2 4WD

GIÁ: 1.290.000.000

HOTLINE
0905401233 -

SANTAFE XĂNG 2.5 PRE

SANTAFE XĂNG 2.5 PRE

GIÁ: 1.240.000.000

HOTLINE
0905401233 -

GRAND I10 1.2 MT

GRAND I10 1.2 MT

GIÁ: 405.000.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

GRAND I10 1.2 AT

GRAND I10 1.2 AT

GIÁ: 435.000.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

GRAND I10 SEDAN 1.2 MT

GRAND I10 SEDAN 1.2 MT

GIÁ: 425.000.000 VND

HOTLINE
0905401233 -

GRAND I10 SEDAN 1.2 AT

GRAND I10 SEDAN 1.2 AT

GIÁ: 455.000.000 VND

HOTLINE
0905401233 -

ACCENT 1.4 MT BASE

ACCENT 1.4 MT BASE

GIÁ: 426.100.000 VND

HOTLINE
0905401233 -

ACCENT 1.4 AT FULL

ACCENT 1.4 AT FULL

GIÁ: 545.100.000

HOTLINE
0905401233 -

ACCENT 1.4 AT Chuẩn

ACCENT 1.4 AT Chuẩn

GIÁ: 504.100.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

ACCENT 1.4 MT

ACCENT 1.4 MT

GIÁ: 475.100.000

HOTLINE
0905401233 -

ELANTRA 1.6 TURBO

ELANTRA 1.6 TURBO

GIÁ: 734.500.000

HOTLINE
0905401233 -

ELANTRA 1.6 AT

ELANTRA 1.6 AT

GIÁ: 642.500.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

ELANTRA 2.0L AT

ELANTRA 2.0L AT

GIÁ: 686.000.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

ELANTRA 1.6 MT

ELANTRA 1.6 MT

GIÁ: 559.000.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

Hyundai Creta 1.5 Tiêu Chuẩn

Hyundai Creta 1.5 Tiêu Chuẩn

GIÁ: 688.000.000

HOTLINE
0905401233 -

Hyundai Creta 1.5 Đặc Biệt

Hyundai Creta 1.5 Đặc Biệt

GIÁ: 743.000.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

Hyundai Creta 1.5 Cao Cấp

Hyundai Creta 1.5 Cao Cấp

GIÁ: 809.000.000

HOTLINE
0905401233 -

TUCSON 2.0 Tiêu Chuẩn

TUCSON 2.0 Tiêu Chuẩn

GIÁ: 774.000.000 VNĐ

HOTLINE
0905401233 -

TUCSON 2.0 ĐB

TUCSON 2.0 ĐB

GIÁ: 861.500.000

HOTLINE
0905401233 -

Xe thương mại

SOLATI 2020 16 CHỖ

SOLATI 2020 16 CHỖ

GIÁ: 980.000.000

HOTLINE
0905401233 -

Xe Taxi

GRAND I10 1.2 BASE

GRAND I10 1.2 BASE

GIÁ: 360.000.000

HOTLINE
0905401233 -

GRAND I10 SEDAN 1.2 BASE

GRAND I10 SEDAN 1.2 BASE

GIÁ: 380.000.000 VND

HOTLINE
0905401233 -