Hyundai Đà Nẵng | Hyundai Sông Hàn | 07722 87653

Bảo hành

Ngày đăng: 15 - 11 - 2016 Lượt xem: 657

Bảo dưỡng
Mục đích của công việc bảo dưỡng xe là giữ cho xe luôn trong điều kiện sử dụng tốt nhất và tránh được những “trục trặc trên đường”, cụ thể như sau:
• Thay thế định kỳ những vật liệu và phụ tùng tiêu hao như dầu nhờn, lọc nhớt, lọc nhiên liệu, lọc gió,v..v.. . (Những loại thay thế này rất quan trọng nhằm giữ cho động cơ và các chi tiết quan trọng khác của xe luôn trong tình trạng tốt nhất).
• Phát hiện hỏng hóc có thể xảy ra, từ đó có cách xử lý cần thiết, kịp thời để giảm thiểu chi phí sửa chữa thực tế.

Các loại bảo dưỡng
Có hai loại hình bảo dưỡng như sau:
• Bảo dưỡng miễn phí công lao động: Áp dụng cho mức bảo dưỡng 5.000 km đầu tiên.
• Bảo dưỡng định kỳ: Mỗi 5.000 Km sau lần bảo dưỡng miễn phí công lao động.
Vui lòng tham khảo Lịch kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ trong quyển Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng xe để thực hiện công việc bảo dưỡng xe tốt nhất.

TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc – làm đẹp xe

Chăm sóc – làm đẹp xe

HOTLINE
0772287653 -

Phụ kiện

Phụ kiện

HOTLINE
0772287653 -

Phụ tùng chính hãng

Phụ tùng chính hãng

HOTLINE
0772287653 -

Bảo hiểm & cứu hộ

Bảo hiểm & cứu hộ

HOTLINE
0772287653 -

Bảo dưỡng sửa chữa

Bảo dưỡng sửa chữa

HOTLINE
0772287653 -

Facebook.com/hyundaisonghan.net